Francine Zeyen

1988 > 1993

<i>1990</i> - gouache / crayon sur carton<div>12 x 2 cm</div>encre / gouache / crayon / sur carton -&nbsp;32 X 24 cmgouache / crayon sur carton<div><br></div>gouache / crayon sur carton -&nbsp;9 x 9 cmgravureencre / gouache / crayon / sur carton -&nbsp;10 x 5 cmgouache / crayon sur carton -&nbsp;20x10 cm